Gọi ngay

Gọi ngay

THAY MÀN HÌNH LAPTOP VÀ MACBOOK GIÁ TỐT NHẤT TP HCM BẢO HÀNH 12 THÁNG

 

THAY MÀN HÌNH LAPTOP, MACBOOK  CHÍNH HÃNG  GIÁ RẺ NHẤT TP HCM BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chuyên: Macbook – Imac – iPhone – iPad

Địa chỉ: 2A-2B Đồng Nai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thời gian làm việc: 8h00-18h00

Email: voquanghon@gmail.com

www.macbook.kfs.vn

www.kfs.vn

35671885_617577281930446_2869835754924670976_n

Thay màn hình laptop Dell :

 

Thay Màn Hình laptop  Dell 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Dell 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Dell 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Dell 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop HP :

Thay Màn Hình laptop  HP 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop HP 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop HP 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  HP 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop Asus :

35844758_617577298597111_1933803398616842240_n

Thay Màn Hình laptop  Asus 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Asus 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Asus 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Asus 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Asus 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Acer :

 

Thay Màn Hình laptop  Acer 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Acer 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Acer 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop Lenovo :

Thay Màn Hình laptop Lenovo 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Lenovo 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Lenovo 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Lenovo 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Lenovo 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop Thinkpad :

Thay Màn Hình laptop Thinkpad 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Thinkpad 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Thinkpad 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Thinkpad 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Thinkpad 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Thinkpad 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop Toshiba :

 

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình  laptop  Toshiba 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Toshiba 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Toshiba 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Toshiba 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Toshiba 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop Sonyvaio :

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Sonyvaio 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Samsung :

Thay Màn Hình laptop  Samsung 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình Samsung 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop  Samsung 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Samsung 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Samsung 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

Thay màn hình laptop NEC :

Thay Màn Hình laptop  NEC 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop  NEC 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop NEC 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  NEC 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Fujitsu :

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Fujitsu 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Ailienware :

Thay Màn Hình laptop Ailienware 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop Ailienware 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Ailienware 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Panasonic :

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Panasonic 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop  Panasonic 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop MSI :

Thay Màn Hình laptop MSI 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop MSI  14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop MSI 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay màn hình laptop Gigabyte :

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 11  inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 11 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 11 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 11 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 12 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 12 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 12 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 12 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 13 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 13 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 13 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 13 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 14 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 14 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 14 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng 

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 14 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 15 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 15 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 15 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 15 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 17 inch màn thường  Giá 700.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 17 inch Full HD Giá 950.000 Bảo hành 03 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 17 inch màn thường  Giá 1.250.000 Bảo hành 12 tháng

Thay Màn Hình laptop Gigabyte 17 inch Full HD Giá 1.450.000 Bảo hành 12 tháng

 

BÁO GIÁ THAY MÀN HÌNH MACBOOK 

35870750_617577301930444_93832120450940928_n

THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 11 INCH 2011 --- GIÁ 4TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 11 INCH 2012 --- GIÁ 5TR
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 11 INCH 2013 --- GIÁ 5TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 11 INCH 2014 --- GIÁ 5TR5

THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2011 --- GIÁ 4TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2012 --- GIÁ 5TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2013 --- GIÁ 6TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2014 --- GIÁ 6TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2015 --- GIÁ 7TR
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2016 --- GIÁ 7TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2017 --- GIÁ 8TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK AIR 13 INCH 2016 --- GIÁ 9TR5

THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2011 --- GIÁ 4TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2012 --- GIÁ 5TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2013 --- GIÁ 6TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2014 --- GIÁ 7TR0
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2015 --- GIÁ 7TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2016 --- GIÁ 8TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2017 --- GIÁ 9TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 13 INCH 2018 --- GIÁ 10TR5

THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2011 --- GIÁ 4TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2012 --- GIÁ 6TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2013 --- GIÁ 7TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2014 --- GIÁ 8TR0
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2015 --- GIÁ 9TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2016 --- GIÁ 10TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2017 --- GIÁ 11TR5
THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 15 INCH 2018 --- GIÁ 12TR5

THAY CỤM MÀN HÌNH MACBOOK PRO 12 INCH --- GIÁ 12TR5


DỊCH VỤ SỬA MACBOOK ,IMAC , PAD, IPHONE ,LAPTOP, ALL IN ONE LẤY LIỀN SONG HUY

Chuyên: Sửa chữa các dòng Laptop – Macbook – iPhone – iPad
Địa chỉ: 2A-2B Đồng Nai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Thời gian làm việc: 8h00-18h00 (Chiều Thứ 7 – cả ngày CN nghỉ)
Email: voquanghon@gmail.com
Điện thoại: 0903.963.966 (Mr.Hớn) – 028.6281.5956

http://suamacbook.kfs.vn/