Gọi ngay

Gọi ngay

NÂNG CẤP SSD CHO MACBOK

  NÂNG CẤP SSD CHO MACBOK

Chuyên: Macbook – Imac – iPhone – iPad

Địa chỉ: 2A-2B Đồng Nai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0903 963 966 - 028. 6272 1537 

Thời gian làm việc: 8h00-18h00

Email: voquanghon@gmail.com

www.macbook.kfs.vn

www.kfs.vn

NÂNG CẤP SSD CHO MACBOK

Chuyên: Macbook – Imac – iPhone – iPad

Địa chỉ: 2A-2B Đồng Nai, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thời gian làm việc: 8h00-18h00

Email: voquanghon@gmail.com

www.macbook.kfs.vn

www.kfs.vn

 

CHÚNG TÔI NHẬN NÂNG CẤP SSD MACBOOK PRO , NÂNG CẤP SSD MACBOOK AIR , NÂNG CẤP SSD MACBOOK RETINA , NÂNG CẤP SSD MACPRO, NÂNG CẤP SSD IMAC …

 

Nâng cấp SSD Macbook Air 128GB lên 256GB - Giá : 2.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Air 128GB lên 512GB - Giá : 5.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Air 128GB lên 1000GB - Giá : call : 0903 963 966

Nâng cấp SSD Macbook Air 256GB lên 512GB - Giá : 4.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Air 256GB lên 1000GB - Giá : call: 0903 963 966

Nâng cấp SSD Macbook Air 512GB lên 1000GB - Giá : Call: 0903 963 966

download (1) 

Nâng cấp SSD Macbook Pro 128GB lên 256GB - Giá : 2.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Pro  128GB lên 512GB - Giá : 5.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Pro  128GB lên 1000GB - Giá : call : 0903 963 966 

Nâng cấp SSD Macbook Pro  256GB lên 512GB - Giá :4.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Pro 256GB lên 1000GB - Giá : call 0903 963 966

Nâng cấp SSD Macbook Pro  512GB lên 1000GB - Giá : call : 0903 963 966

 SSDMBA

Nâng cấp SSD Macbook Retina  128GB lên 256GB - Giá : 2.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Retina 128GB lên 512GB - Giá : 5.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Retina 128GB lên 1000GB - Giá : call: 0903 963 966

Nâng cấp SSD Macbook Retina 256GB lên 512GB - Giá : 4.800.000

Nâng cấp SSD Macbook Retina 256GB lên 1000GB - Giá : call: 0903 963 966 

Nâng cấp SSD Macbook Retina 512GB lên 1000GB - Giá : call: 0903 963 966 

 Nang_Cap_SSD_Macbook_Retina

NÂNG CẤP HDD MACBOOK PRO LÊN SSD :

 

HDD 320GB lên 120 GB hoặc 128 GB Gía: 1.200.000

HDD 320GB lên 240 GB hoặc 256 GB Gía: 2.200.000

HDD 320GB lên 480 GB hoặc 512 GB Gía: 4 .800.000

HDD 320GB lên 1000 GB Gía: 8.000.000

 15021888268093

HDD 500 GB lên 120 GB hoặc 128 GB Gía: 1.100.000

HDD 500 GB lên 240 GB hoặc 256 GB Gía: 2.100.000

HDD 500 GB lên 480 GB hoặc 512 GB Gía: 4 .700.000

HDD 500 GB lên 1000 GB Gía: 7.900.000